R e c y c l e b a r e 
c h i p s v e r p a k k i n g
Jaar: 2018
Opdrachtgever: De ROVA, Circulus-Berkel
Status: Concept
Schets van de chipsverpakking

Geschetst 3D aanzicht

Schets hersluitmechanisme

De chipsverpakking is eenvoudig hersluitbaar

Schets vulbaarheid

De nieuwe chipsverpakking kan verder gevuld worden dankzij het stevige drankkarton

Schetsen

Ideeën genereren door middel van schetsen

Bestaande oplossing

Onderzoeken van bestaande methodes om verpakkingen te hersluiten

Productieproces

Het productieproces van de nieuwe chipsverpakking

Over de recyclebare chipsverpakking
Deze vernieuwende chipsverpakking heeft meerdere voordelen ten opzichte van een chipszak, met als belangrijkste voordeel de mogelijkheid de verpakking te recyclen. Een standaard chipszak gebruikt een combinatie van kunststof en aluminium, waardoor hij na gebruik enkel nog geschikt is voor verbranding in hoogovens. Drankkarton daarentegen, kan volledig gerecycled worden.
Daarnaast is drankkarton een stuk steviger, wat er voor zorgt dat een verpakking van drankkarton verder gevuld kan worden met chips.
Het derde belangrijke voordeel van de nieuwe chips verpakking is de mogelijkheid de verpakking te hersluiten. Bij een standaard chipszak lukt dit enkel met een extra voorwerp, zoals een knijper. De nieuwe chipsverpakking kan daarentegen zonder extra voorwerpen eenvoudig dichtgevouwen worden.
De opdracht
Jaarlijks worden er in Nederland miljoenen zakken chips geconsumeerd. Helaas kunnen standaard chipszakken niet gerecycled worden en daarom worden ze uiteindelijk verbrand in hoogovens. Een chipszak bestaat uit een combinatie van kunststof en aluminium. Deze materialen zijn los van elkaar prima te recyclen, maar bij het productieproces van een chipszak worden ze op zo’n manier aan elkaar gehecht dat ze niet meer van elkaar te scheiden zijn.
De ROVA en Circulus-Berkel, de twee opdrachtgevers, zijn overheidsbedrijven die zich bezighouden met afvalinzameling en afvalverwerking. Als grote spelers in de afvalbranche ervaren de ROVA en Circulus-berkel het probleem met de recyclebaarheid van de chipszak direct. Hierom zijn zij met de volgende innovatieopdracht bij de opleiding Industrieel Product Ontwerpen gekomen: "Bedenk een innovatieve manier om er voor te zorgen dat een
chipsverpakking beter te verwerken is in het recyclingproces."
het Ontwerpproces, de details en meer
Terug naar boven