3 D - p r i n t b a r e
H a n d o r t h e s e
Jaar: 2020
Opdrachtgever: OIM Orthopedie
Status: Gedetailleerd concept

Rendering van de handorthese

De pasvorm perfectioneren met behulp van 3D-scans

De pasvorm verder perfectioneren door modellen te maken

OVER DE Handorthese
Dit ontwerp kan niet in detail besproken worden vanwege de vertrouwelijke aard van deze stageopdracht. 
Een handorthese wordt veelal gedragen door patiënten met een spasme in één of beide handen. Bij een spierspasme is sprake van een oncontroleerbare samentrekking van een spier. In het geval van een spierspasme in de hand komt het veel voor dat de hand en de vingers naar binnen gaan staan waardoor er een vuist wordt gevormd. Een handorthese ondersteunt de hand en voorkomt dat de spieren voortdurend samengetrokken worden.
Met dit herontwerp van de handorthese worden zowel het aanmeetproces als het productieproces van de orthese aanzienlijk vereenvoudigd. Dit is gedaan door een nieuw aanmeetproces te combineren met 3D-printen als voornaamste productietechniek.
Back to Top