Hielke Rispens
Student Industrieel Product Ontwerpen
bij Hogeschool Windesheim

Bekijk mijn CV